Miért van szükség egy gépkocsinál törzskönyvre

A korábbi időkben az autók tulajdonjogát és a forgalomban résztvétel feltételeinek való megfelelését egyetlen dokumentum, a forgalmi engedély tartalmazta. Azonban számos érv szólt amellett, hogy ezt a kettős szerepet kettéválasszák. Ennek a bontásnak az eredménye lett az új típusú forgalmi engedély és a gépjármű törzskönyv.

A törzskönyvvel igazolható a gépjármű tulajdonosának a kiléte, a forgalmi engedély pedig igazolja, hogy a jármű részt vehet a közlekedésben. Fontos megemlíteni, hogy a törzskönyv nem szükséges ahhoz, hogy a jármű részt vehessen a forgalomban, viszont elengedhetetlen feltétele a tulajdonváltozás bejelentésének, vagyis törzskönyv nélkül nem valósítható meg hivatalosan az adásvétel. Ez alól kivételt képeznek azok a járművek, melyekhez még a korábbi típusú forgalmi engedély lett kiállítva, hiszen az még a két funkciót kombináltan tartalmazta.

A törzskönyvet hivatalos állami szerv állítja ki, az elvesztésével, illetve pótlásával kapcsolatos tudnivalókat mindig frissen szerezze be a hatóságtól, vagy valamelyik megbízható portálról.
Meg kell még említeni, hogy nem minden esetben állítható ki törzskönyv, erről az illetékes hatóság pontos tájékoztatást tud adni. A gépjármű tulajdoni viszonyát, eredetét pedig minden esetben igazolni kell.

Közzétéve